Häften

Att gå mot strömmen – och finna källan

En skrift om självkännedom och mod att gå mot trender och strömningar i tiden som för en människa bort från Gud. Den klargör också vad det innebär att följa Jesus och till sist i gemenskap med honom finna källan, som är i Gud.
30 kr

Brevet

Vad gör man som anhörig när någon av ens närmaste försvinner in i demensens skuggvärld – när man inte längre kan få kontakt, när man kämpar, både med en tung arbetsbörda och med samvetsförebråelser för att man inte orkar, räcker till? Eva Spångberg skriver i ”Brevet” ömsint, klarsynt och personligt just till dig som undrar.
30 kr

Händelser vid vägen

Det kan ha sina sidor att bo vid en trafikerad väg, det vet Eva Spångberg. Om några händelser hon varit med om vid riksväg 30 berättar hon om i denna skrift. Men hennes tankar går också till de vägar där Jesus vandrat. Genom att leva sig in i de bibliska händelserna vill hon påminna oss om att Jesus är densamme nu som då. Bland alla människors livsvägar finns han som är Vägen – Jesus. Han är himlavägen, förbindelsen mellan människan och Gud. Ibland korsar han en människas livsväg, och då kan det hända att hennes liv helt förvandlas från mörker till ljus.
30 kr

Glasfönstret – om Ruth

Det finns vissa likheter mellan människolivets början och slut. Samhället erbjuder oss både barn- och äldreomsorg. Hur bra än all omsorg fungerar har i alla fall de anhöriga det yttersta ansvaret. Inte alla kan av skilda skäl ta hand om sina gamla föräldrar. Själv har jag haft förmånen att få ta hand om min åldrande mor. Ett tungt arbete när svår senil demens så småningom gjorde sig gällande. Det är om detta jag berättar på följande sidor.
30 kr

Jag – en åsna

Om det ska vara ett frågetecken eller ett utropstecken efter rubriken vet jag inte. Det är bäst att inte ha några tecken alls. Läsaren får själv avgöra vad som passar bäst. Men vi kan faktiskt lära oss en hel del av en jämförelse med åsnan. Jag hoppas att detta häfte skall bli till glädje och uppmuntran för människor som förstår glädjebudskapet i att Gud utvalde det som ingenting var.
30 kr

Med bildhuggarjärn och klubba

Med bildhuggarjärn och klubba är den samlade titeln för en vandring med Eva Spångberg in i bildhuggeriets många hemligheter, men också en vandring i Evas tankevärld under arbetet med en Mariabild till en småländsk kyrka. Boken är alltså en studie i bildhuggarkonst men också en meditationsbok, där den bärande tanken är att som träet är i bildhuggarens hand, är människan i Guds hand. Gud arbetar med varje människa för att forma henne till likhet med sig själv.
30 kr

Med en åsnas ögon

Eva Spångberg var en stor djurvän och hade bland annat åsnor på sin gård i Björkelund. Om tre av dem berättar hon i detta lilla häfte. Hon för dem i fantasin tillbaka till den tid Jesus gick här på joden och låter dem upptäcka något av trons hemlighet. Det är en finstämd liten bok som inte i första hand vänder sig till barn, utan till dem som med känslan som redskap vill gå på upptäcktsfärd i trons värld tillsammans med en åsna.
30 kr

Och det hände sig vid den tiden

Det blir allt vanligare nu för tiden att man har julkrubbor i hemmen och i kyrkorna. En julkrubba är ju en bild av det som berättas i julevangeliet. Och när vi sätter upp den tittar vi kanske igenkännande på de kära gestalterna. Men nu ska vi se vad julkrubbans figurer egentligen står för. Vad har de att säga oss? Vad var det för slags människor som samlades omkring barnet i julnatten?
30 kr

På morgonen stod han på stranden

Eva Spångberg är träkonstnär och har bland annat gjort en stor väggprydnad till församlingshemmet i Öjaby. Bilden på omslaget visar den. De tankar som ligger bakom konstverket har hon bearbetat i denna skrift. Den vänder sig till läsare som inte är helt främmande för Bibelns värld men som vill tränga bakom ord och händelser fram till ett personligt gudsförhållande. Det är alltså en själavårdande skrift, som vill fördjupa en människas gudstro. Grundtonen genom hela skriften är budskapet om Honom som står på vårt livs strand för att ge oss kraft och mod. Hans kärlek är förutsättningen för vårt lärljungaskap.
30 kr

Två silverpenningar

Under rubriken ”Två silverpenningar” berättar Eva Spångberg liknelsen om ”den barmhärtige samariern”. Uppmärksamheten riktas alltså mot den betalning som samariern gav värdshusvärden. Hon levandegör liknelsen i ord och bild på ett personligt och själavårdande sätt. Ur den välkända texten tar hon fram synpunkter som man kanske inte i första hand tänker på. Det vidgar synfältet att se liknelsen med Evas ögon.
30 kr

Böcker

Det är fint att vara gammal

Varför skall vi skämmas för att vi är gamla? Man blir ett år äldre för varje år som går så enkelt är det. Och det är ingenting vi skall skämmas för. Det är fint att vara gammal. Själv hade Eva förmånen att få ta hand om sin åldrande mor Ruth. Ett tungt arbete när svår senil demens så småningom gjorde sig gällande. Hennes mor blev alltmer förvirrad ju äldre hon blev. Till sist kunde man inte nå in i hennes tanke och känslovärld annat än genom kroppskontakt.
80 kr

Evas krönikebok

Eva Spångberg skrev under många år krönikor i ett flertal tidningar. Det var angeläget för henne att tycka till om olika händelser. Hennes krönikor var träffsäkra och hon hade en gåva att ständigt vara aktuell. Här ges nu ett urval av dessa ut i bokform.
80 kr

I dina händer

Eva Spångberg skrev ned en del av de samtal hon hade med Gud. Genom texterna förs läsaren in i Evas gudsgemenskap på ett mycket nära sätt. Förhoppningsvis kan det hjälpa någon att finna sin egen relation till Gud och fördjupa den. Eva skriver också om altartavlan som blev som en mönsterbild för hennes liv, om sitt sökande efter Jesus och om hur vissheten om hans trofasthet blir till bekännelsen: Jesus är Herre.
80 kr

Möten med Eva Spångberg

Eva lämnade ingen människa oberörd. I den här boken berättar några av de människor som kom i kontakt med Eva om sina möten med henne. Fler än 40 medverkande delar med sig av sina möten med Eva Spångberg. I boken medverkar bland annat Martin Lönnebo, Anders Wejryd och Jan-Olof Johansson.
100 kr

Tack för livet du gav mig

Tack för livet Du gav mig innehåller ett rikt urval av Eva Spångbergs texter, och för första gången publiceras nu också hennes konstverk i bokform.
100 kr

Välkommen till mitt hjärtas hus

I dag är det öppet hus i mitt hjärta. Jag ska visa hur jag har det där. I mitt hjärtas hus finns det tavlor med bibelord. I den här lilla boken ger jag dig trettio sådana bibeltavlor. Vi tittar på dem, den ena tavlan efter den andra. När jag vänder på dem ser jag att det står på baksidan: Till dig från Gud. Det är alltså från Gud jag har fått tavlorna. Du får dem också av Gud. Jag får bara räcka dig dem. Gud har en hälsning till människor i vår tid. Eva Spångberg delar med sig av bibelspråkstavlor i sitt hjärtas hus en om dagen i en hel månad. Sedan förklarar hon på ett enkelt men ändå djupt sätt vad bibelorden har att säga henne och kanske också dig.
80

Hantverk och övrigt

Ängel

Handmålad ängel i trä efter original av Eva Spångberg. 28 centimeter hög. Eftersom de är handgjorda kan utseendet skilja sig en aning från bilden.
90 kr

Krubba

Handgjord och handmålad julkrubba efter original av Eva Spångberg. Eftersom de är handgjorda kan utseendet skilja sig en aning från bilden.
500 kr

Julkort

Enkla julkort. Många olika motiv. Vilket/vilka motiv som skickas är slumpmässigt om vi inte kommer överens om något annat. Pris: 5 kronor styck.
5 kr

Ljusstake – Två åsnor (liten)

Handmålad åsna (åsna plus föl som sitter ihop om man ska vara noga) efter original av Eva Spångberg. Eftersom de är handgjorda kan utseendet skilja sig en aning från bilden.
150 kr

Ljusstake – Två åsnor (stor)

Handmålad åsna (åsna plus föl som sitter ihop om man ska vara noga) efter original av Eva Spångberg. Eftersom de är handgjorda kan utseendet skilja sig en aning från bilden.
175 kr

Vinjettkort med julmotiv – 10 stycken

Vinjettkort med julmotiv. 5+5 enkla kort och 10 kuvert per förpackning, två liknande motiv i varje förpackning. Oavsett motiv har korten texten Fridfull helg. Det finns två olika paket som vart och ett har två olika motiv. Vilket/vilka paket som skickas är slumpmässigt om vi inte kommer överens om något annat.
30 kr

DVD

Evas testamente

Bildhuggaren och förkunnaren Eva Spångberg sammanfattar på denna DVD mycket av det som är viktigt för henne att säga till människor medan hon svarar på frågor från Ingamay Hörnberg. Speltid: 54 minuter Format: 4:3 Färg: Ja Region: Alla
80 kr

Mitt livs trasmatta

En dokumentär där vi får möta Eva Spångberg på ett nytt sätt när hon samtalar med Bengt Roslund om sitt liv. Speltid: 59 minuter Format: 4:3 Färg: Ja Region: Alla
80 kr
Rulla till toppen