Om Eva Spångberg

Eva Margareta Spångberg föddes den 2 april 1923 i Skäfthammars socken, som nu för tiden ligger i Östhammars kommun. Hon tog sin studentexamen i Gävle 1944 och sedermera blev fil kand i Uppsala 1949, och arbetade som ämneslärare vid samrealskolan i Vetlanda mellan 1961 och 1962 och därefter vid kommunala flickskolan i Växjö mellan 1962 och 1969.

Det var efter att hon drabbats av polio 1945 som Eva Spångberg började skulptera, och 1950 åkte hon till Oberammergau och lärde sig träsnideri. Hon var både träsnidare, evangelist och författare, men föredrog att kalla sig förkunnare i trä, och hon skulpterade framför allt figurer och miljöer ur Bibeln. Hennes första uppdrag blev att göra ett krucifix till Guldhedskyrkan i Göteborg, och hon blev med tiden en mycket anlitad utsmyckare av monumentalarbeten i kyrkor och som konstruktör av julkrubbor. Hennes arbeten återfinns bland annat i Storkyrkan i Stockholm, Växjö domkyrka, Gamla Hjelmseryds kyrka, Överlida kyrka, Uppsala domkyrka, Adolfsbergs kyrka i Örebro, och Två Systrars kapell i Kalmar. Totalt finns hennes arbeten representerade i cirka 500 kyrkor, ofta i form av julkrubbor.

 

Björkelund

Eva köpte gården Björkelund i Gamla Hjelmseryd för att kunna flytta dit och ta hand om sin mor. Det var också här som hon inredde sin ateljé och bland annat byggde upp en modell av Jerusalems tempel, och snidade figurer till bibliska händelser som inträffat på tempelområdet. Under många år berättade hon för ett stort antal besökare som kom till gården om judarnas historia, högtider och tempeltjänst. Här tog hon även hand om övergivna djur.

 

Socialt engagemang

Eva Spångberg var i alla år mycket socialt verksam, och redan som student i Uppsala var hon initiativtagare till den så kallade Dragarbrunnsmissionen, vilken ägnade sig åt hjälp åt socialt utsatta människor.

Detta arbete med att rehabilitera socialt utslagna människor fortsatte även efter att hon flyttat till Björkelund, och hon gick ut på torget i Växjö och pratade med missbrukare, och övertalade dem att komma och bo på hennes gård och ta hand om hennes djur.

 

Hedersbetygelser

1993 – Sveriges Kyrkliga studieförbunds kulturpris 1993.

1993 – Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbunds kulturpris.

2000 – Framröstad som den mest betydelsefulla kvinnan för Svenska kyrkan under 1900-talet i en omröstning i Kyrkans Tidning.

2009 – Fick H.M. Konungens medalj av 8:e storlek i högblått band.

2011 – Tilldelades stipendium som årets hedersevangelist av Evangelistfonden.

 

Eva Spångberg avled den 8 november 2011 i sitt hem i Björkelund. Redan flera år tidigare hade hon byggt sin egen kista för begravningen. Kistans lock var dekorerad med Filipperbrevet 1:21, ”Kristus är för mig livet och döden en vinning.” och på kortsidan sin personliga hälsning ”Jag har levat ett lyckligt liv. Det tackar jag Främst Gud för. Mina älskade föräldrar Ruth och Bernhard, syskon, vänner, och alla djur.”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.