Missionsdag

Missionsdag

Lördagen den 17 september 2016 är tänkt att vara en inspirationsdag inför hösten för församlingarna och deras olika medarbetare i kyrkoråd, församlingsråd, sykretsar, internationella grupper och diakonigrupper med flera.

Varmt välkomna, alla som vill inspireras till arbete med mission och diakoni! Välj gärna representanter för församlingsrådet, internationella gruppen, diakonigruppen och syföreningen till Missionsdagen.


Kostnad för dagen: 400:-

Anmälan senast 10 september på något av följande sätt:

Hjelmserydsstiftelsen, 570 02 Stockaryd

info@hjelmserydsstiftelsen.nu

Tel. 0382-250 33 (säkrast 9.30-10.30)


Program:

10.00 – Mässa i kyrkan – Håkan Sunnliden

11.30 – Olle Nordahl presenterar Gideoniterna tillsammans med Lars-Olof och Irene Olsenius samt Leif Hall

12.30 – Middagsbön – Bertil Olsson; kollekt till Gideoniterna

13.00 –  Middag, därefter förflyttning till Eva Spångbergs Björkelund

14.30 – ”Gud som haver barnen kär” – Inese Johansson om sin uppväxt i Lettland, mor- och farföräldrars betydelse samt den kristna barntidningen Droppen, som hon är redaktör för.

15.15 – ”…med bud om liv…” Sölve Hjalmarsson om att besöka avsidestagna och drabbade människor

 

Kaffe

Eleanor Karlsson visar skisser och konstverk av Eva Spångberg

 

16.30 – Avslutning – Jonas Nilsson och Slätthögs Cittragrupp

Kursvärd: Maria Gerdås

 

Medverkande:

Håkan Sunnliden – präst, Värnamo

Olle Nordahl – direktor för Gideoniterna, Uppsala

Lars-Olof och Irene Olsenius, Leif Hall – gideoniter från gideonitgruppen i Växjö

Bertil Olsson – föreståndare på Hjelmserydsstiftelsen

Inese Johansson – utbildad körledare och körpedagog, konstnärlig

ledare för Göteborgs Gosskör; redaktör för den kristna barntidningen Droppen

Sölve Hjalmarsson – präst, Långasjö, tidigare bl.a. sjukhuspräst i Värnamo

Eleanor Karlsson – Björkelund; arbetade i många år med Eva Spångberg

Jonas Nilsson – präst; arbetar bl.a. på Hjelmserydsstiftelsen och i S:t Petersburg

Slätthögs cittragrupp – en musikgrupp med 9 cittror som började år 2000

Kursvärd: Maria Gerdås – barnmorska, Nässjö; ordf. i Hjelmserydsstiftelsen


www.hjelmserydsstiftelsen.nu

www.evaspangberg.se

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.