Missionsdag 2017

Missionsdag 2017

+ + + MISSION OCH DIAKONI + + +
MISSIONSDAG PÅ HJELMSERYDSSTIFTELSEN OCH EVA SPÅNGBERGS BJÖRKELUND
Lördagen den 30 september 2017

Program:
Kl 10 Mässa i Gamla Hjelmseryds kyrka – Bertil Olsson, Karin Braw
Kaffe med fralla – presentation
Kl 11.30 Eva L P berättar om Open Doors arbete för förföljda kristna i många länder.
Middagsbön – Jonas Nilsson; kollekt till Open Doors
Kl 13 Middag, därefter förflyttning till Eva Spångbergs Björkelund
Kl 14.30 Praktisk mission i församlingen. Malin Sarkar och Berit Wickenberg berättar om hur man i Broby församling arbetar med flyktingar. Berit berättar också om sin väg till kristen tro
Mellan inslagen provar vi att sjunga nya bibelsånger av Karin Braw
Kl 15.45 Kaffe
Kl 16 Eleanor Karlsson visar konstverk av Eva Spångberg
Kl 16.30 Andakt med läsarsånger – Jonas Nilsson, Ulla-Britt Berg-gren, gitarr och Karin Braw, piano
Kursvärd: Maria Gerdås


Medverkande:
Eva L P – verksamhetsledare, presentatör för Open Doors
Malin Sarkar, Broby – textillärare, handledare i allt-möjligt-verkstaden
Berit Wickenberg, Broby – tidigare revisor, nu egenföretagare, anställer nysvenskar i hushållsnära tjänster
Ulla-Britt Berggren, Slätthög – vårdbiträde, medlem i Möcklehultskvartetten
Karin Braw, Kosta – musikdirektör
Eleanor Karlsson, Björkelund – leder arbetet på Björkelund, Eva Spångbergs medhjälpare i många år
Maria Gerdås, Nässjö – barnmorska, ordf. i Hjelmserydsstiftelsen
Bertil Olsson – föreståndare på Hjelmserydsstiftelsen
Jonas Nilsson – missionär, assistent på Hjelmserydsstiftelsen


Denna dag är en inspirationsdag för församlingarna och deras olika medarbetare i kyrkoråd, församlingsråd, sykretsar, diakonigrupper, internationella grupper m. fl.
Kostnad för dagen 400:-
Anmälan senast 22/9 på något av följande sätt:
Post: Hjelmserydsstiftelsen, 570 02 Stockaryd
Mail: info@hjelmserydsstiftelse.nu
Telefon: 0382-250 33 (säkrast 9.30-10.30)
Varmt välkomna!
Karin Braw, Eleanor Karlsson och Jonas Nilsson
Hemsidor: www.hjelmserydsstiftelsen.nu och www.evaspangberg.se

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.